TRİGER KASNAKLAR

Hareket iletimini kapalı şekille gerçekleştirmesi sebebiyle çalışma prensibi bakımından zincir mekanizmalarına benzer. Malzemeleri açısından ise kayış - kasnak mekanizmalarına benzemektedir.
 

Çevrim oranı sabittir. Hareket hassas olarak istenildiği gibi senkronize edilebilir.
Yağlama gerektirmez.
Çalışma sırasında çok az ısınır,
Gürültüsüz çalışır.
Çok küçük çaplı dişlilerin kullanılmasına olanak sağlar.

 

Triger Dişliler Nerelerde Kullanılır?

  • Hassas pozisyon kontrolü gereken yerlerde, step motor, servo motor gibi motorların kullanıldığı sistemlerde,
  • Hassas zaman ayarıyla dönmesi gereken millerde güç iletirken, otomobillerde sübabları çeviren krank milinde,
  • Zincir ve dişlideki gibi boşluğun olmasının istenmediği durumlarda,
  • Motorla hız kontrol yapılan yerlerde millerin hassas bir biçimde aynı hızda dönmesi gerektiğinde,
  • Dönme hareketi birden durduğunda kaydırma olamaması istendiğinde,
  • Konveyör sistemlerinde ürünlerin taşınması gereken bant sistemlerinde,
  • Paslanmanın istenmediği, tıp alanında veya gıda alanında kullanılan makinelerde,
  • Yüksek devirlerde (5-10m/s) çevrim oranında kayma istenmediği durumlarda,